Felelősség Kizárás

Megértettem, hogy a WhiteMantle Kft által üzemeltett Tao Gyógyító Szerelem rendszere nem orvosi szolgáltatás. A TAO Gyógyító Szerelem rendszere és a többi,  alkalmazott spirituális, információs és/vagy energetikai módszer nem helyettesíti az orvosi kezelést, és a fizikai, mentális, érzelmi vagy spirituális problémákkal kapcsolatos felelősségteljes lépéseket. A klienssel közösen végzett spirituális, információs és ener­getikai munka kizárólag az átfogó szemléletű egészségügyi ellátás kiegészítéseképpen, azzal együtt használható, Bármely, tartósan fennálló panasz, egészségügyi vagy mentális probléma esetén keresse fel a megfelelő szakorvosi ellátást. Mentális/pszichiátriai probléma esetén a meditációk és az energetikai gyógyászati technikák nem javasoltak.

A fenti tájékoztatás tudatában kijelentem, hogy a tanácsadási alkalmakon, eseményeken, elvonulásokon, előadásokon, programokon – online és offline formában egyaránt – a saját felelősségem­re veszek részt. 

Kijelentem továbbá, hogy tudomásul veszem, a Ptk. 339. § (1)  bekezdésében foglaltakat, és jelen nyilatkozat útján kijelentem, hogy a tanácsadás(ok)ra, eseményekre, programokra, előadásokra, elvonulásokra való regisztrációm minden kényszertől mentesen, saját döntésem szerint, saját felelősségemre történik, ezért a WhiteMantle Kft.-t, mint szolgáltatót az életemben a tanácsadás(ok)ra, eseményekre, programokra, előadásokra, elvonulásokra után bekövetkező eseményekkel kapcsolatosan semminemű jogellenesség nem terhelheti. Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy ez a károkozás jogellenes­ségé­nek kizárását jelenti.

Jelen nyilatkozatot a szolgáltató teljes körű tájékoztatása és a fentiek teljes ismeretében, mint ügyleti akaratommal mindenben megegyezőt, azzal helybenhagyólag ismerem el, illetve megrendelésemmel, regisztrációmmal és az oldal tartalmának böngészésével együtt fogadom el a mai napon. Ez a dokumentum a WhiteMantle Kft. -vel végzett további közös munkára is érvényes. Kijelentem, hogy amennyiben bármely ponttal kapcsolatban fenntartásom merül fel, arról a szolgáltatót írásban tájékoztatom, ez a véleménymódosulás azonban az addig végzett közös munkára visszamenőleg nem vonatkoztatható.