Adatkezelési Tájékoztató

Az adatkezelő:A Tao Gyógyító Szerelem képviseletében Fehér Tamás – feher.tamas@elkepzelteletek.hu

Kapcsolattartás

Oldalunkat e-mailen vagy telefonszámon érheti el. Ilyen esetekben az Ön e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére. Ezen adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke.

Számlák

Amennyiben Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, ezzel kapcsolatban számlák készülnek amely során törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. A számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk.

Adattovábbítás

A számlaadatokat a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel megosztjuk.

GDPR jogok

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba! Az adatkezeléssel kapcsolatosan elérhető személy:

Név:               Fehér Tamás

Tel.:                 0670-944-96-87

E-mail:           feher.tamas@elkepzelteletek.hu

Panasztétel

Az érintett panasszal fordulhat a hatósághoz is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről:

Cégnév Elérhetőség Tevékenység
Ezit Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021. tárhelyszolgáltatás
Barion Zrt. Barion Payment Zrt., 1117 Budapest, Infopark sétány 1., V. emelet 5. ajtó, elektronikus fizetés
Facebook Inc. Usa, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 marketing
Google Inc. Usa, 12422 W. Bluff Creek Drive Playa Vista, CA 90094 marketing